Kochana Córeczko .... walka o Ciebie treścią mojego życia ............ epilepsja...